Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2008

Μητροπολίτης Γαλλίας: Η δουλειά κάνει τους άντρες!
La premiθre pierre de cette construction a ιtι bιnie et posιe solennellement le 26 mai 1990 par Son Ιminence le Mιtropolite de France, Mgr Jιrιmie, exarque pour la Pιninsule Ibιrique. Les principaux travaux de maηonnerie ont ιtι rιalisιs par un entrepreneur grec, M. Panayiotis Passas, lui aussi spιcialisι dans ce type de construction.

Δεν υπάρχουν σχόλια: